Referat Generalforsamling 2023

Referat:
Generalforsamling i foreningen ”Nakskov Havn 1” mandag den 27. marts, 2023.

 1. Formanden Benny Jacobsen bød velkommen til de 27 fremmødte medlemmer.
  1 min stilhed for at mindes dem, der ikke længere er her.

  Torben Groth Madsen blev valgt som dirigent – takkede for valget og konstaterede, at alt var korrekt indkaldt. Gennemgik den udsendte dagsorden punkt for punkt.Bente Hjelmkilde blev senere valgt som referent.
 2. Bestyrelsens beretning ved Benny Jacobsen.
  Beretningen fremgår i store trækaf nyhedsbrev nr. 36 marts 23 – udsendt sammen med indkaldelse til generalforsamlingen. Her kan man læse om aktiviteter i 2022 og planer for det kommende år. Arbejdsplan og sejlplan for 2023 kan også læses her. Vær opmærksom på, at det fortsat er muligt at arrangere sin egen tur på fjorden – henvend jer til Finn på hjørnet og han finder en skipper.
  Benny Jacobsen uddybede nogle af punkterne fra nyhedsbrevet.

  I 2022 var NH1 på bedding i Rødby Havn, hvor de nødvendige vedligeholdelses aktiviteter blev fuldført med Lolland Falster og Langelands Brandsocitetsfond donation på kr. 50.000 – som også inkluderede en ny kortplotter og med god støtte fra flittige medlemmer.

  At vedligeholde et skib koster penge, men heldigvis er det muligt at få økonomiske støtte fra forskellige fonde følgende er søgt: Skibsbevaringsfonden kr. 151.000,- til div. Rådskader (afventer)
  2030 kr. 5.000,- til Skoleskibet Danmarks besøg i Nakskov (afventer)
  2030 ca. 100.000,- til ny historisk kvist på Klubhuset Bibrostræde 25 (afventer) Spar Nord kr. 15.000,- ny redningsflåde (godkendt) 

  ……………………………………………..

  Freddy Black har i efteråret iværksat salg af en NH1 whisky til en pris af 300 kr., hvor overskuddet kr. 100,- pr. fl. kommer foreningen til gode.

  Der søges midler for at sætte en kvist på klubhuset – en kvist, som har været der tidligere. Pastella er i gang med at undersøge mulighederne af projektet – og måske åbner det muligheder for at komme i gang med en istandsættelse af klubhusets 1 sal.

  NH1 skal på bedding i Langø den 1 maj 23, hvor forårsarbejdet påbegyndes.

Den nødvendige vedligeholdelse kræver hænder og det ville være ønskeligt, hvis flere har mod og kræfter til at give en ekstra hånd ! Giv besked i klubhuset.

Skoleskibet Danmark har i år 90-års fødselsdag. Ankommer til Nakskov den 21 juni med afgang 25 juni. NH1 er anmodet om at modtage skibet ved Enehøje og bringe skibet i havn – vi håber på nogle festlige dage med det gode skib.

Vedr. Plutteøen er det planen at tage kontakt til Arne Hansen Strandpromenaden 5 Aps. om en mulig forlængelse af nuværende kontrakt som løber til udgang af 2027

Beretningen godkendt

 1. Godkendelse af de reviderede regnskab
  Carl Otto Christensen gennemgik regnskabet punkt for punkt og svarede derefter på spørgsmål fra forsamlingen.
  Der var forslag om, at regnskabet blev udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen, så der var tid til at vurdere regnskabet. Det må overvejes i den ny bestyrelse.
  Lånebeviserne er nulstillet og de 30.000 kr. der figurere som indtægt i 2022 er en donation fra tidligere lånebevis ejere.
  Vedligeholdelse handler om vedligehold af klubhuset.
  Regnskabet godkendt.
 2. Budget for indeværende år og fastlæggelse af kontingent Godkendt.
 3. Indkomneforslag–ingen
 4. Forslag til arbejdsplan og sejlplan for 2023 godkendt.
 5. Valg af bestyrelse og revision:a. Formand Benny Jacobsen ikke på valg
  b. Carl Otto Christensen afgår som kasserer og forsætter som bestyrelsesmedlem. Jens Rasmussen Pastella foreslået som kasser og blev valgt.
  c. Bestyrelsesmedlem Finn Sørensen genvalgt
  d. Per Gearkasse genvalgt.
  e. Jens Rasmussen Pastella valgt som kasserer, Carl Otto Christensen nyt bestyrelsesmedlem.
  f. 1 suppleant Ole Stangerup afgår og Bjarne Badenski er valgt.
  g. 2 suppleant Henrik Petersen afgår og Phillip Langhoff er valgt.
  h. De to revisorer jens Jørgensen Green og Lars Dam samt revisorsuppleant Ib Finn Ibsen genvalgt.

8. Eventuelt.
Stor og små blev diskuteret – blandt andet sejladsregler, som trænger til eftersyn og opdatering. Formanden og Per Gearkasse kommer med forslag til reviderede sejladsregler til næste generalforsamling

Referant
Bente Hjelmkilde