Bestyrelsen

Formand: Benny Jacobsen
Næstformand og sekretær: Finn Sørensen
Kasserer: Carl Otto Christensen
Best. medlem: Per Rasmussen, Nakskov
Best. medlem: Jens Pastella Rasmussen

  1. suppleant: Bent Bibber Hansen
  2. suppleant: Ole Stangerup